Motivasjon, trening og entusiasme

August 29, 2015

Motorsykkelsport byr på både glede og utfordringer, og førerne blir satt på prøver, både fysisk og psykisk. Likevel er det kanskje den indre motivasjonen, farten og spenningen og entusiasmen for den noen ganger ekstreme sportsgrenen som får utøverne til å ville utvikle seg til gode førere.

Det er viktig for sykkelsporten å rekruttere motiverte utøvere, men i tillegg kreves viljestyrke til å ville trene mye og legge inn mye tid. Dedikert treningsinnsats og rå viljestyrke og entusiasme er det som får de beste utøverne opp og fram, som på de fleste andre områder innen sport og idrett. Med gode trenere og dedikerte utøvere vil kanskje norske førere utmerke seg også internasjonalt i tiden som kommer.